Wesołych i pogodnych Świąt

Wielkanoc 19'


Walne Zebranie TMiBZK 2019'

WZ 19'9 kwietnia br. w sali biblioteki odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia. Podjęto szereg uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz bilansu i rachunku wyników za 2018 r. Walne Zebranie udzieliło zarządowi absolutorium za całokształt pracy w 2018 r. a także skreśliło z rejestru członków stowarzyszenia jedną osobę. Prezes A. Korsak przedstawił także plan pracy w bieżącym roku, a dr J. Zdunek opowiedział o stanie przygotowań do wydania XV tomu z cyklu "Krotoszyn i okolice", który ma się ukazać na przełomie września i października.


Finał powiatowy konkursu historycznego

W sali Muzeum Regionalnego w Krotoszynie odbył się finał powiatowy X edycji konkursu historycznego "Powstanie Wielkopolskie w powiecie krotoszyńskim - dzieje i tradycje". 7 marca br. do rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, którzy odpowiadali na pytania ułożone przez prezesa TMiBZK Antoniego Korsaka oraz Piotra Mikołajczyka, dyrektora Muzeum i członka zarządu Towarzystwa. Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów konkursu. Serdecznie gratulujemy uczestnikom i zwycięzcom rywalizacji. Więcej: pod tym adresem i tym.


Kolejny wykład ks. dr. Ryszarda Kempiaka

22 lutego br. w sali biblioteki miał miejsce trzeci wykład ks. dr. Ryszarda Kempiaka w ramach cyklu "Wiara, nauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gość dr. Jacka Kępy opowiedział o "Odkryciach w Qumran i ich znaczeniu w kontekście przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu". Relacja ze spotkania pod tym adresem i tym. Organizatorami wydarzenia byli: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: Rzecz Krotoszyńska.


Odkrycia w Qumran

Zapraszamy serdecznie na XIV już spotkanie w ramach cyklu "Wiara, Odkrycia w Qumrannauka, sens - kultura europejska wobec spraw ostatecznych". Gościem dr. Jacka Kępy będzie ponownie ks. dr Ryszard Kempiak, który przedstawi wykład "Odkrycia w Qumran i ich znaczenie w kontekście przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu". Spotkanie odbędzie się 22 lutego br. (piątek) o godz. 17:30 w bibliotece. Organizatorzy: Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera oraz TMiBZK. Patronat medialny: Rzecz Krotoszyńska.


Członkowie i sympatycy TMiBZK na spotkaniu noworocznym

Galeria30 stycznia br. w restauracji "Cristal" w Krotoszynie miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczne członków i sympatyków stowarzyszenia. Po przedstawieniu przez wiceprezes TMiBZK, Alinę Kajewską, sprawozdania za ubiegły rok, prezes Towarzystwa, Antoni Korsak, poinformował o najbliższych planach stowarzyszenia. Dr Józef Zdunek nakreślił stan przygotowań do wydania kolejnego tomu serii "Krotoszyn i okolice". Miłym akcentem spotkania była prezentacja krótkiego filmu Pawła Władysława Płócienniczaka "Orzeł Wędrowny". Autor pokrótce opowiedział o historii dwóch krotoszyńskich pomników i jednego powstańca. Uzupełnieniem opowieści był komentarz Piotra Mikołajczyka dotyczący postaci przedstawionych na muralu za pomnikiem na ulicy Zdunowskiej. Przybyli na spotkanie goście podkreślali rolę i znaczenie Towarzystwa. Wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke poruszył problem opisania działalności towarzystw współpracy polsko-zagranicznej, a Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusz Poczta, życzył członkom stowarzyszenia wydania tylu książek, ile znajduje się w miejskiej bibliotece. Dyrektor tej ostatniej instytucji Ewa Bukowska poinformowała natomiast, że Krotoszyńska Biblioteka Publiczna prowadzi działania zmierzające do digitalizacji zasobów książnicy. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.


 Spotkanie noworoczne członków TMiBZK

SN 19'