1993'
Z inicjatywy dr Dionizego Kosińskiego powstaje TMiBZK. W tym samym roku zostaje wpisane do rejestru Stowarzyszeń i Związków przez Sąd Rejestrowy w Kaliszu. Odbywa się sesja naukowa poświęcona ostatnim wynikom badań dotyczących ziemi krotoszyńskiej.

1994'
Sesja oraz wystawa tematyczna organizowana wspólnie z Muzeum Regionalnym poświęcona Bractwu Kurkowemu. Sesja naukowa z okazji "Dni Krotoszyna" - referat prof. dr hab. Ryszarda Marciniaka.

1995'
Z okazji "Dni Krotoszyna" Towarzystwo wraz z Unią Wielkopolan zorganizowało spotkanie z prof. dr hab. Kazimierzem Dobrzańskim, który wygłosił okolicznościowy referat. Wydanie I tomu "Monografii Krotoszyna" (Przyroda).

1996'      
Wydanie II tomu "Monografii Krotoszyna" (Historia).

1997'        
Sesja naukowa z udziałem prof. dr hab. Z. Kurnatowskiej i O. Przeora K. Filipowskiego poświęcona św. Wojciechowi i Benedyktynom oraz otwarcie wystawy "Lubiń benedyktyński" zorganizowanej wspólnie z Galerią "Refektarz" i Muzeum Regionalnym.


1998'       
Wystawa "Uczeni Wielkopolscy - portrety dokumentami malowane" autorstwa dr A. Marciniak, Dyr. Archiwum PAN, oddział. w Poznaniu. Wystawa zorganizowana przez Towarzystwo wespół z PTPN, "Galerią Refektarz", Muzeum Regionalnym, Unią Wielkopolan. Wykład prof. dr hab. R. Marciniaka.

2000'       
Spotkanie z prof. dr hab. Kazimierzem Patalasem i polsko-kanadyjskie sympozjum naukowe. Zaangażowanie się Prezesa TMiBZK Kazimierza Szcześniaka w ratowanie zabytkowej "Krotoszanki" - najstarszego budynku mieszkalnego w mieście. Wniosek do Burmistrza o budowę na Placu Wolności pomnika wybitnego krotoszynianina biskupa Michała Kozala.

2001'       
Spotkanie z dr Józefem Zdunkiem, który wygłosił referat "Krzyże i słupy przydrożne Franciszka Nowaka (1820-1894)". Udział TMiBZK w przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej grodziska w Starymgrodzie, firmowanie przez Towarzystwo prac archeologicznych (Piaski, Starygród). Wystąpienie do Konserwatora Zabytków o uznanie za zabytek zespołu budynków dawnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie. Zorganizowanie w „Krotoszance” (wspólnie z Unią Wielkopolan) wystawy „Wybitni, współcześni uczeni krotoszyńscy”.

2002'
Współorganizacja sesji popularnonaukowej oraz uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Bar Loebel Monasch’a. Referat prof. dr hab. Gerwazego Świderskiego "Generalskie saluty dla Powstańczego Lazaretu Frontowego w Krotoszynie".

2003'       
Niespodziewanie zmarł założyciel Towarzystwa Dionizy Kosiński.

2004'       
Spotkanie z dr Rafałem Witkowskim z okazji wydania książki "Bar Loebel Monasch. Pamiętnik".

2005'       
Referat prof. dr hab. G. Świderskiego "Osiągnięcia naukowe Marii Kunickiej w dziedzinie astronomii". Spotkanie promocyjne z okazji wydania I tomu książki "Krotoszyn i okolice".

2006'        
Spotkanie autorskie z dr J. Zdunkiem i uroczysta promocja książki "Orpiszew 1279-2005".

2007'        
Spotkanie promocyjne z okazji wydania II tomu książki "Krotoszyn i okolice". Wniosek do Burmistrza Krotoszyna o objęcie pracami konserwatorskimi zabytkowego pomnika Mickiewiczowskiego w Sędziszewie.

2008'       
Spotkania promocyjne z okazji wydania III i IV tomu książki "Krotoszyn i okolice". Strata trzech znamienitych członków, którzy odeszli na wieczny spoczynek: Stefana Sikorzyńskiego, wieloletniego szefa komisji rewizyjnej; Józefa Janczaka, członka obecnego zarządu; Kazimierza Szcześniaka, prezesa TMiBZK w latach 1999-2002.

2009'      
Przyznanie tutułu Członka Honorowego TMiBZK Bożenie Kalinowskiej, prof. Gerwazemu Świderskiemu, Mikołajowi IlnickiemuUroczyste zebranie z okazji 15-lecia istnienia Towarzystwa. Wizyta u prof. G. Świderskiego we Wrocławiu. Promocja V tomu "Krotoszyn i okolice".

2010'      
Wydanie tomu VI "Krotoszyn i okolice". Przyznanie tutułu Członka Honorowego TMiBZK Staroście Leszkowi Kulce, Burmistrzowi Julianowi Joksiowi oraz członkowi - założycielowi Towarzystwa Aleksandrowi Łopaczykowi.

2011'       
Wydanie książki "Pamiętnik..." J. F. Kierzkowskiego oraz tom VII "Krotoszyn i okolice". Współorganizacja imprezy związanej z przyjazdem pociągu turystycznego "Ziemianin".

2012'      
Wydanie trzech książek w jednym roku (rekord!): "Zaplątało się w pamięci" J. Jarczyńskiej-Blandzi, "Krotoszyn i okolice" tom VIII oraz "Wspomnienia Sybiraka" Cz. Herby. Współorganizacja imprezy związanej z przyjazdem pociągu turystycznego "Ziemianin".

2013'      

Spotkanie Jubileuszowe z okazji 20-lecia TMiBZK.